Tečni kalcijum-hlorid
 

Tečni kalcijum-hlorid je preparat koji služi za sprečavanje stvaranja leda na svim površinama do temperatura od -27 ºC , a po zahtevu kupca i do nižih temperatura.

Tečni kalcijum-hlorid je sredstvo koje se koristi za sprečavanje leda na kolovozima i pločnicima u zimskom periodu.
 Dokazano je i vrlo poznato da industrijska so, tj. natrijum-hlorid, koja se do sada uglavnom koristila za posipanje po putevima i trotoarima vrlo štetna za asfalt, i deluje na teperaturama do -5 ºC . 
Tečni kalcijum-hlorid nije agresivan na površinu na koju se nanosi, i potpuno je bezopasan na čoveka i životnu sredinu.
Radi sprečavanja češćeg pucanja asfalta u zimskom periodu, komunalna preduzeća u Beogradu su počela da koriste tečni kalcijum-hlorid prvobitno na mostovima i saobraćajnicama prvog prioriteta, što zbog očuvanja asfalta i metalnih konstrukcija, što zbog rizičnijeg saobraćaja na tim deonicama.

Tečni kalcijum hlorid je hemikalija koja u dodiru sa vodom oslobađa toplotu (egzotermna reakcija) i rastapa led ili sneg. Preporučuje se takođe nanošenje tečnosti na površinu, pre pada teperature, kao prevencija stvaranja leda.

Preporučujemo ovaj proizvod svima koji žele efikasniji učinak u čišćenju snega i leda ispred svojih kuća, zgrada, poslovnih prostora, kao i na parkingu...
 Preparat je krajnje bezopasan po čoveka i životnu sredinu. Ne sadrži zapaljive supstance. Nanosi se na podlogu uglavnom prskalicama i, u zavisnosti od veličine dizni, potrošnja po 1m² površine je od 150ml do 500ml.
Specifična težina tečnog kalcijum-hlorida je 1.2 kilograma po litru.

Tečni kalcijum-hlorid možete nabaviti u pakovanjima od 10l i 20l, i za veće količine u cisternama kupca.
 

 
 
 

"Kolor Centar" d.o.o
Fokidska 7, 11211 Borča
Beograd, Srbija

+381 11 33 22 972

 
 
 
Copyright © Norma Reclamare
design by NormaReclamare